Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2008

#50. Στην άμμο δεν χτίζεις παλάτια

Επίσης παλιό, αλλά καλόόόόόό