Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2009

#262. The Big Lebowski - F_cking Short Version

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

#260. i lived on the moon

Dear little lad
Here is the story of my life
I lived on the moon
Grey flying snakes along
the mountains of destiny while
the three tailed monkeys
were drawing the stars.
Light from the Sun and I
hide myself on the dark side, alone
I’ve run so far
to find my way
Then I dream again… aloneDear little boy, Listen
to the voices of your soul
it showed you the way
Of silence and peace
Follow your thoughts and fly
Choosing all the things that you desire
Giant Waves, fireflies…
Your dreams will be your only shell
Your secrest, your hiding place, my son
Don’t let them try
to crush your brain
let you go far
….my son

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

#256.

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

#255. falling...μέχρι να βρουν όλα το χρώμα τους
ξανά , ή για πρώτη φορά...